Związek  Polskich  Artystów  Plastyków    

                                                       O    K    R    Ę    G        K    R    A    K    O    W    S    K    I

 


 

Witamy  

w  

ZPAP OK   

 

 

WYBORY 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

okręg krakowski

www.zpapkrakow.pl

31-139 Kraków, ul.Łobzowska 3  sekretariat tel/fax 632-46-22, e-mail biurozpapok@gmail.com

Kraków, dnia 22.10.2014 r.  L.dz.223 /2014

 

Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego

 

Na mocy uchwały z dnia 28.10.2014 roku Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków ZPAP Okręgu Krakowskiego w dniu 16 listopada br. (niedziela) w Domu Plastyków – Galeria Pryzmat
w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej 3.

I termin     - godzina   9.30

II termin    - godzina 10.00

Wydanie mandatów na sali od godziny 9.30

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Okręgu

 2. Uczczenie pamięci zmarłych kolegów członków ZPAP

 3. Wręczenie Złotych Odznak ZPAP, Medali ZPAP Okręgu Krakowskiego „Vivel’art!”

 4. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa ZPAP kol. Janusza Janowskiego oraz zaproszonych gości

 5. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania

 6. Zatwierdzenie porządku obrad

 7. Wybór Komisji Mandatowo Regulaminowej

 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków - informacja o możliwości zgłaszania wniosków podczas trwania zebrania

 10. Stwierdzenie ważności zebrania przez Komisję Mandatowo Regulaminową

 11. Sprawozdanie Zarządu Okręgu - dyskusja

 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego - dyskusja

 13. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dyskusja

 14. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu

 15. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Okręgu wraz z uzasadnieniem.

 16. Prezentacja programu kandydatów na Prezesa. Zadawanie pytań kandydatom (prezentacja i odpowiedzi w limicie czasowym)

 17. Wybór Prezesa Okręgu

 18. Ogłoszenie wyniku wyborów i wystąpienie nowo wybranego prezesa Okręgu

 19. Wybór Zarządu Okręgu (w trakcie liczenia głosów dyskusja o sprawach związkowych)

 20. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu

 21. Wybór Sądu Koleżeńskiego Okręgu

 22. Przedstawienie zgłoszonych projektów uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał
  i Wniosków - dyskusja

 23. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania

 24. Ogłoszenie wyników wyborów

 25. Orzeczenie Komisji Mandatowo-Regulaminowej w sprawie zgodności przebiegu Zebrania z przepisami

 26. Zamknięcie Walnego Zebrania

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zebraniu i liczymy na niezawodne i punktualne przybycie

Uprzejmie przypominamy, że prawo do udziału w wyborach do władz Okręgu posiadają członkowie, którzy nie zalegają z opłatą składek członkowskich do 12 miesięcy (§ 12 punkt 2. Statutu ZPAP).

Informujemy, że składki członkowskie można uzupełnić przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ZPAP Okręgu Krakowskiego przed podjęciem mandatu i podpisaniu listy obecności.

W PRYZMACIE 

ZAPRASZAMY NA DWIE KOLEJNE EDYCJE KONKURSU NGM


 

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego.  

Cel: wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPAP, który odbędzie się w Warszawie w dniach
18-19 października 2014 roku.

Lista wybranych delegatów ZPAP Okręgu Krakowskiego:   

1.  Tabisz Stanisław                 

2.  Ławrusiewicz Ewa               

3.  Polewka Jan                                    

4.  Dousa Stefan                       

5.  Warchoł Joanna                 

6.  Bundzewicz Małgorzata  

7.  Pędziałek Leonard             

8. Kulka Lilla                             

9. Gołogórska-Kucia Ewa     

10. Bożyk Marta                        

11. Banek Joanna                      

12. Kruczkowska-Król Iwa      

13. Wójcicki Stanisław                        

14. Cebula Zbigniew                 

15. Woziwodzki Jerzy              

16. Warchoł Paweł                   

17. Pogwizd Józef                     

18. Wilk Kazimierz                    

19. Nowakowski Jerzy                         

 

Zastępcy delegatów:

1.  Stopczyński Jan                  

2.  Buczek Małgorzata            

3.  Kucaba Jacek                       

4.  Frodyma Teresa                 

5.   Białko Piotr                          


 

W CZERWCU PRYZMACIE 


 

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJE


  „Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami” - konferencja w Krakowie, w magistracie. Zaczyna się 2.06.2014 r o godz.9.00.                                                                                                                                                                       http://www.krakow.pl/3401,obj, 8661,patronaty.html

https://pl-pl.facebook.com/ events/288107561348852/?ref=22                                                                                                               

TEGOROCZNY LAUREAT NAGRODY IM.WITOLDA WOJTKIEWICZA

 W PRYZMACIE

OGŁOSZENIE

oswiadczenie-umowa o przetwarzaniu danych osobowych
o przetwarzaniu danych osobowych przez ZPAP OK
dane osobowe pdf.pdf (49.96KB)
oświadczenie - prawo do wizerunku i publikacji prac
oświadczenie - prawo do wizerunku i publikacji prac
Oświadczenie wizerunek.pdf (41.86KB)

 

Wiadomości

Feed

08.02.2014

Wystawa MAŁGORZATY KACZMARSKIEJ

07. 02 odbył się wernisaż wystawy Pani Małgorzaty Kaczmarskiej. Wystawa malarstwa emocje i ciało czynna do 26.02. Zapraszamy.     więcej


10.01.2014

Wystawa rzeźby Radosław Keler Tomasz Tomaszewski

10. 01 odbył się wernisaż wystawy dwóch wrocławskich artystów rzeźbiarzy. Radosław Keler i Tomasz Tomaszewski wykładowcy na Akademii Sztuk Pięknych w Wrocławiu prezentują w Pryzmacie swoje prace. Słowami Prof....    więcej


22.11.2013

WERNISAŻ WYSTAWY PROF.OTRĘBY

W piątek 22.11 odbył się wernisaż wystawy Prof.Ryszarda Otręby laureata nagrody ZPAP za najlepszą wystawę 2013 roku. Nagroda im. Wojtkiewicza przyznawana jest corocznie przez Związek Artystów Plastyków Okręgu...    więcej


30.10.2013

Wernisaż wystawy II INTERNETOWEGO BIENNALE MŁODEJ POLSKIEJ SZTUKI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GALERII PRYZMAT NA: Wernisaż wystawy II INTERNETOWEGO BIENNALE MŁODEJ POLSKIEJ SZTUKI pod patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Jego Magnificencji Prof. Stanisława...    więcej
 

Zarząd ZPAP Okręgu Krakowskiego przyjmuje zgłaszania ofert pracy  

dla artystów plastyków na adres e-mailowy: biurozozpap@wp.pl ,

telefonicznie do Biura Zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego pod

nr. tel. 012 632-46-22 lub pod adresem Związku Polskich Artystów

Plastyków Okręgu Krakowskiego: 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3