Związek  Polskich  Artystów  Plastyków    

                                                       O    K    R    Ę    G        K    R    A    K    O    W    S    K    I


 

Witamy  

w  

ZPAP OK   


 


 

 

Dla konserwatorów dzieł sztuki

Szanowni Państwo,

w związku z obchodami 25-lecia działalności Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki, działającej przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, podjęto prace mające na celu stworzenie monografii. Publikacja dotyczyć ma historii Rady, aktywności Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki w okręgach, jak również historii środowiska konserwatorskiego zrzeszonego w Związku Polskich Artystów Plastyków od samych początków jego istnienia.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Władz Okręgów, Rad Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki oraz Szanownych Kolegów Członków ZPAP o udostępnienie materiałów archiwalnych, dokumentów, fotografii oraz informacji i kontaktów, będących podstawą do stworzenia niniejszego opracowania oraz które są niezbędne do wykonania wnikliwej kwerendy źródłowej.

Prośbę naszą odrębnym pismem z dnia…. poparł Prezes Zarządu Głównego ZPAP Janusz Janowski.

Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: wiktoria.kalwak@gmail.com 

z tytułem wiadomości „monografia Sekcji Konserwacji”.

Numer kontaktowy: mgr Wiktoria Kałwak - 603 577 910 (historyk sztuki opracowujący monografię).

 

Z poważaniem,

Wiceprzewodniczący ORKDS Piotr Białko

wraz z Prezesem ZG ZPAP Januszem Janowskim 


 

                  Mały Format 2015 

                Wystawa Małych Form Malarskich

                27 marca-11 kwietnia 2015 r.

                     Galeria Dyląg

                      Kraków, ul. św. Tomasza 22

                Wernisaż 26. marca godz. 17.00

   

  Do udziału w wystawie artyści zrzeszeni w ZPAP Okręgu Krakowskiego

     (mający na bieżąco uregulowane składki członkowskie) mogą zgłaszać

    1 pracę z zakresu malarstwa wykonaną w ostatnich 2 latach,

    której suma 2 boków: wysokość + szerokość wraz z ramą

    nie przekracza 62 cm.

 

    Przyjmowanie prac (oraz składki 30 zł na koszta druku katalogu)

    w Galerii Dyląg w dniach 11 – 12 lutego 

    w godz. 12.00-17.00

     Reprodukcje do katalogu będą wykonane w Galerii.

   Wystawa czynna w dniach 27.03 – 11.04 

    w godz. 12.00 – 18.00

    Odbiór prac w dniach 13–14 kwietnia.

 Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w        wystawie.

   

          Zimowy Salon Malarstwa i Rzeźby ZPAP OK

w Galerii Centrum Nowohuckiego Centrum Kultury

wystawa będzie trwać od 6.03 do 10.04

wernisaż 9 marca 2015 r o godz.18.00

 

 

Organizatorzy:

Zarząd Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Nowohuckie Centrum Kultury Galeria Centrum

 

W wystawie mogą wziąć udział artyści zrzeszeni w ZPAP Okręg Krakowski posiadający prawa członkowskie(opłacone składki z zaległością nie przekraczającą 12 miesięcy). Składki można uregulować w Biurze ZPAP OK (księgowość)

 

Każdy artysta może zgłosić 1 pracę wykonaną w latach 2013-2014

Format pracy malarskiej:

szerokość w poziomie max.150 cm, minimalna wielkość z oprawą nie mniejsza niż 50 cm

Zgłoszenie uczestnictwa w wystawie

prosimy składać do 10 stycznia 2015 r. wraz z opłatą 30 złotychu p. Grażyny Skowron w biurze ZPAP OK

Przewidujemy druk folderu – składanki w formie plakatu.

Prosimy o składanie reprodukcji pracy w formie elektronicznej, o rozdzielczości 300 dpi, na płycie CD, na której należy podać: imię i nazwisko, tytuł pracy, rok powstania, format, technikę

 

Prace malarskie należy składać

w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2015r. w biurze ZPAP OK Kraków,
ul. Łobzowska 3 lub w Nowohuckim Centrum Kultury, Kraków, aleja Jana Pawła II 232.

Prace rzeźbiarskie

winny być indywidualnie dostarczone do NCK(tel. 517-248-612) 

 

 WYBORY  

W dniu 30 czerwca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego.  

Cel: wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów ZPAP, który odbędzie się w Warszawie w dniach
18-19 października 2014 roku.

Lista wybranych delegatów ZPAP Okręgu Krakowskiego:   

1.  Tabisz Stanisław                 

2.  Ławrusiewicz Ewa               

3.  Polewka Jan                                    

4.  Dousa Stefan                       

5.  Warchoł Joanna                 

6.  Bundzewicz Małgorzata  

7.  Pędziałek Leonard             

8. Kulka Lilla                             

9. Gołogórska-Kucia Ewa     

10. Bożyk Marta                        

11. Banek Joanna                      

12. Kruczkowska-Król Iwa      

13. Wójcicki Stanisław                        

14. Cebula Zbigniew                 

15. Woziwodzki Jerzy              

16. Warchoł Paweł                   

17. Pogwizd Józef                     

18. Wilk Kazimierz                    

19. Nowakowski Jerzy                         

 

Zastępcy delegatów:

1.  Stopczyński Jan                  

2.  Buczek Małgorzata            

3.  Kucaba Jacek                       

4.  Frodyma Teresa                 

5.   Białko Piotr                          

                                                                                               


 


 

 

 

Zarząd ZPAP Okręgu Krakowskiego przyjmuje zgłaszania ofert pracy  

dla artystów plastyków na adres e-mailowy: biurozozpap@wp.pl ,

telefonicznie do Biura Zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego pod

nr. tel. 012 632-46-22 lub pod adresem Związku Polskich Artystów

Plastyków Okręgu Krakowskiego: 31-139 Kraków, ul. Łobzowska 3